فعالیت موثر در محیط کار

تغییر یافتن و حرکت تدریجی رو به جلو، نه تنها در مسیر زندگی بلکه در بستر کار نیز می بایستی اتفاق بیفتد. از روز اولی که در یک شرکت مشغول به کار می شویم مناسب است به فکر یادگیری و افزایش مهارت های شغلی خود باشیم. ارتقاء شغلی صرفاً منوط به گذر زمان نخواهد بود، داشتن مهارت و تغییرات مثبت تدریجی که در مسیر شغلی می گذرانیم مولفه مهم تری برای ترفیع و ارتقاء شغلی محسوب می شود.

یکی از دوستان عنوان می کرد که در گذشته در محیط کار بسیار فعال و پر انرژی بوده و اکثر کارهای اداره با نظارت او صورت می پذیرفته، زمانیکه این صحبت ها را می شنیدم. فعالیت بسیار کم و انگیزه و انرژی کمی را در فعالیت های شغلی اش شاهد بودم. به این ترتیب در ابتدا برایم غیر قابل باور بود. وقتی از سوی سایر افراد نیز مورد تائید بودن این موضوع را شنیدم، تعجب کردم.

پس چرا در حال حاضر میزان فعالیت سازنده و مفید در ایشان کاهش یافته است.

او عنوان کرد که مجموعه قدردان زحمت ها و فعالیت هایش نبوده و سایرین به واسطه حمایت و رابطه داشتن، توانستند به ارتقاء شغلی دست پیدا کنند. روی این موضوع فکر می کردم که متوجه شدم از آن دوره طلایی مربوط به گذشته، بسیار دور شدیم. با او صحبت کردم و عنوان کردم که از آن زمان تا امروز حدود ۲ سال ایشان به دلیل مرخصی زایمان در شرکت حضور نداشتند و پس از آن هم به دلیل داشتن فرزندان کوچک و رسیدگی به آن ها، در شرکت به صورت نامنظم حاضر می شده و در نهایت روند نامناسبی از زیاد شدن مرخصی ها و مشارکت کمتر در فعالیت های شغلی، بی انگیزه شدن، شکل گرفته بود که  به عدم تغییر در جایگاه شغلی اش تا امروز منجر شده است.

البته منکر دیدن رشد و ارتقاء شغلی در سطوح مختلف سازمان به واسطه رابطه بازی نیستم. با این حال باور دارم یادگیری مداوم ، فعالیت منظم و مستمر و انجام  به موقع و صحیح امورات محوله شغلی، انجام کار به بهترین شکل و با کمترین اشتباه و تلاش برای موثر واقع شدن در هر جایگاه شغلی ای که واقع هستیم بالاخره به ثمر خواهد نشست. بی اخلاقی های دیگران نمی تواند مجوزی برای کم کاری ما باشد و بهتر است به سهم خود و بی هیچ معامله و توجیهی، مسئولیت امورات شغلی را به بهترین نحو بر عهده بگیریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *