خاطره سازی در همراهی با کودکان

آیا می توانید با کودکان رابطه خوبی برقرار کنید؟
آیا برای مصاحبت با بچه ها وقت می گذارید؟
بارها شاهد این صحنه بودم که بچه ها به کرات و پشت سر هم والدین خود را صدا می کنند و بالا و پایین می پرند و

بیشتر بخوانید