بزرگ منش بودن

از شنیدن و مطالعه زندگی نامه بعضی بزرگان و اندیشمندان حیرت می کنم.
شگفت زده می شوم از انتخاب روش و نوع بازخوردشان در مواجهه با چالش و سختی های پیش رو
آنان هم از گونه انسان ها هستند.
اما بسیاری از ما برای توجیه

بیشتر بخوانید