نظم در نوشتن

روزهایی که سرحال نیستید و کارها خوب پیش نمی رود چه می کنید؟
امروز که دفتر یادداشت مربوط به درس گزارش نویسی در متمم را تورق می کردم، در بخشی از آن با عنوان “نویسندگان چگونه می نویسند؟ با سوال بالا مواجه شدم. برایم جالب

بیشتر بخوانید