مسیر شگفت انگیز رشد

صرفاً دوست داشتن و علاقه مندی به هنر و ادعای میل و رغبت و طرفداری از یک مهارت بسنده نخواهد بود.
البته علاقه مندی و داشتن انگیزه می تواند نقطه عطف باشد.
کلیدی ترین نقطه در سیر روند رشد و تعالی برای دستیابی به یک

بیشتر بخوانید