لذت نزدیک بینی

به محیط اطراف از چه زاویه ای نگاه می کنیم؟
محیط اطراف را چگونه می بینیم؟
عینکی که بر چشم زده ایم تا چه اندازه واضح و شفاف است؟
محدودیت و گستردگی زاویه دید ما به چه میزان است؟
وقتی یکدیگر را دعوت به تماشای

بیشتر بخوانید
عملکرد من در سال ۹۶

در این پست قصد دارم ابتدا مروری کوتاه بر عملکردم در سال ۹۶ را بر اساس برخی از سوالات مطرح شده توسط آقا معلم عزیز داشته باشم و در انتها به آنچه برای روزهای پیش رویم در ذهن دارم، اشاره خواهم نمود.
چه اقداماتی در

بیشتر بخوانید