تصمیم گیری

کتاب تصمیم گیری نوشته ی یونا لرر را مدتی پیش مطالعه کردم. در اینجا قصد دارم به صورت مختصر و کلی در رابطه با آن نکاتی را بیان نمایم.
در این کتاب به بررسی ساختار مغز و اینکه نحوه تصمیم گیری ما به چه شکل

بیشتر بخوانید