درس های یک اشتباه

وقتی مرتکب یک اشتباه میشم
وقتی تصمیم غلطی می گیرم
وقتی به نتیجه ی دلخواهم نمی رسم
برای اینکه کمتر دچار اشتباهات تکراری بشم
سعی کردم اشتباهاتم رو رصد کنم و دلیلش رو برای خودم مشخص کنم. البته در این بررسی کردن بیش از حد

بیشتر بخوانید