آرامش چیست؟

آرامش یک مفهوم کلی هستش و هر شخصی معنای متفاوتی از این کلمه تو ذهن خودش داره. مفهوم‌سازی و تعریف کلمات کلی، اهمیت زیادی داره. با بیان جزئیات و شرح معنا و مفهومی که از کلمات تو ذهن خودمون از گذشته تا حال پرورش دادیم،

بیشتر بخوانید