به دنبال تمرکز

بخاطر دارم در دوران دبیرستان گاهی در آخرین ساعت کلاس، پس از درس جواب دادنم و زمانیکه  معلم در حال سوال پرسیدن یا گرفتن امتحان شفاهی از سایر بچه ها بود (با وجود همهمه و سرو صدای بچه ها) می توانستم با تمرکز خوبی به

بیشتر بخوانید
روابط و ضوابط

پیش نوشت۱: با دیدن بعضی از محیط های کاری که در آن، روابط نقش پر رنگ تری را نسبت به ضوابط دارد و فرهنگ سازمانی بر پایه میزان برخورداری از رابطه بنا شده است، تصمیم به نوشتن گرفتم.

مفهوم ضوابط و روابط بر اساس

بیشتر بخوانید
معنایابی

برای حرکت و ادامه بازی زندگی نیاز به داشتن انگیزه، هدف،  معنا و مفهوم هستیم. هر کسی با توجه به باورها، ارزش ها و اولویت هایش معنای متفاوتی را جستجو می کند و به امید دستیابی و یافتن آن رهسپار جاده زندگی می شود.
تفاوت

بیشتر بخوانید
فواید نوشتن

نوشتن ذهنم را بازسازی می کند. پراکندگی ها و آشفتگی های ذهنی را با ریختن بر روی کاغذ سر و سامان می دهم. تصمیم ها، برنامه ریزی ها و مسائلی که بیش از حد فکرم را مشغول می کند با نوشتن مرتب می کنم. نوشتن

بیشتر بخوانید
تاثیرگذاری

پیش نوشت: قصد دارم تجربه ها یا مواردی که منجر به کاهش فاصله دانستن تا عمل کردن شده و در حقیقت بکارگیری یادگیری و آموخته هایم در زندگی شخصی یا کاری، که اثر گذار بوده است را با برچسب عملکرد در اینجا یادداشت کنم.
اصل

بیشتر بخوانید
۳ سال با متمم

در هر دوره از زندگی بالاخص در وقفه هایی که در مسیر حرکتم ایجاد می شد، در جستجوی راهکارهای مفید جهت رشد و ترقی مسیر پیش رویم بودم، مسیری که بتواند باعث بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی شود. اگر کسی را می دیدم که

بیشتر بخوانید
غیرمنتظره

وقایع و رویدادهایی که کمتر اتفاق می افتند گاهی تاثیر بزرگتری بر روی ما دارند.
تا چندی پیش تقریبا از صدای زنگ تلفن خاطره بدی بخاطر نداشتم. شنیدن صدای زنگ تلفن، برایم نشانگر این بود که یک دوست یا آشنایی جهت احوالپرسی، انجام کاری، دعوت

بیشتر بخوانید
محدودیت فرصت

در یک دوره ای زمان برایم به کندی و آهستگی می گذشت. حالا ساعت ها و روزها و هفته ها به سرعت و در یک چشم به هم زدن می گذرند. دلیلش تا حدودی برایم روشن شده در گذشته برای لحظات و روزهایم هدف و

بیشتر بخوانید
شکست … پیروزی …

یکی از همکاران گریزی به گذشته کرد و گفت: کارهای بسیاری کردیم و عده ای با ما بد تا کردند. با لبخند از دورانی که مسئولیت و سرپرستی قسمتی را بر عهده داشته است تعریف کرد، اینکه گاهی در زمینه کاری غیر مرتبط (خارج از

بیشتر بخوانید
محبت

با دوستی تماس گرفتم و گفتم جهت انجام کاری به کمکش نیاز دارم. پرسیدم در ازای در اختیار گذاشتن ۲ ساعت از وقتت چه می خواهی و چکار می توانم بکنم؟ گفت: محبت.
خجالت زده شدم، محبتش را فراموش نمی کنم و جبران خواهم کرد.
بیشتر بخوانید