یگانه معلم

در تقویم رسمی ۱۲ اردیبهشت ماه هر سال به عنوان روز معلم نامگذاری شده است.
معلم زندگی من در اکثر لحظات در ذهن و خاطرم حضور دارد و حرف ها و صحبت ها و صدایش همراهم است.
در واقع گرامی داشت و قدردانی از او

بیشتر بخوانید