واژه ها

واژه ها و کلمات سحرانگیزند.
واژه ها پایه های ساختمان مذاکره و ارتباطات هستند.
با بکارگیری واژه “سلام” ارتباطی آغاز می شود
با قرار گرفتن واژه ها پشت سر هم جملات شکل می گیرند
و با وفور واژه ها و جملات و پاراگراف ها متنی

بیشتر بخوانید
تغییر و تفاوت در نوع نگرش

نگاهی به گذشته و مروری بر تاریخ زندگی مان نشان از فراز و فرودها و تغییر و دگرگونی هایی است که اغلب می تواند مشهود و محسوس باشد.
بخش کوچکی از مطالعه ام در رابطه با تغییرات و تفاوت میان تفکر سرمایه داری و تفکر

بیشتر بخوانید
تحلیلی مختصر و ناقص

ندیدن روندها و قضاوت بر اساس مشاهده ها یا رویدادها و هر آنچه صرفاً در زاویه دید افراد قرار می گیرد باعث  تصمیمات و اشتباهات بزرگ می شود.
در جریان زلزله غرب کشور، نتیجه بی اعتمادی مصادف با هدررفت و اسراف منابع و داشته ها،

بیشتر بخوانید
در بحران، منطق پیروز است یا احساس

مدل ذهنی، مشمول روندی از افکار و اندیشه ها و باورهای ماست که مسیرش به سادگی تغییر نمی کند یا بر اثر یک رویداد نمی توان انتظار داشت که متحول شود. تغییر و تحول در مدل ذهنی و باورها به تدریج صورت می پذیرد و

بیشتر بخوانید
مسیر شگفت انگیز رشد

صرفاً دوست داشتن و علاقه مندی به هنر و ادعای میل و رغبت و طرفداری از یک مهارت بسنده نخواهد بود.
البته علاقه مندی و داشتن انگیزه می تواند نقطه عطف باشد.
کلیدی ترین نقطه در سیر روند رشد و تعالی برای دستیابی به یک

بیشتر بخوانید
مدل تفکر کشاورز

برای اثبات وجود خود، می شود استقامت به خرج داد و  قدم ها را مصمم تر برداشت.
برای برخاستن، بایستی مدت زمانی بر روی زمین تقلا کرد و افتان و خیزان به تکاپو افتاد، تا به مرحله برخاستن نائل شد.
برای نشان دادن مخالفت، می

بیشتر بخوانید
نظم در نوشتن

روزهایی که سرحال نیستید و کارها خوب پیش نمی رود چه می کنید؟
امروز که دفتر یادداشت مربوط به درس گزارش نویسی در متمم را تورق می کردم، در بخشی از آن با عنوان “نویسندگان چگونه می نویسند؟ با سوال بالا مواجه شدم. برایم جالب

بیشتر بخوانید
دنیا در دستان کیست؟

سناریو اول:
تازه از مرخصی برگشته بود که پیشنهاد شد برای سفری سه چهار روزه همراه شود. در کمترین زمان ممکن تصمیمش را گرفت و قبول کرد. کارمند بود و یکی از فرزندانش هم مدرسه ای بود. قبل از سفر و در آخرین روز با

بیشتر بخوانید
یادداشتی کوتاه بر آثار دن اریلی

تا کنون تعداد سه جلد از کتاب های دن اریلی از جمله نابخردی های پیش بینی پذیر، پشت پرده ریاکاری و جنبه مثبت بی منطق بودن را که در ارتباط با اقتصاد رفتاری می باشد مطالعه کردم و به نظرم بسیار کاربردی بودند. کاربردی از

بیشتر بخوانید
ذخیره روشنایی برای تاریکی

مطلق گویی نکنیم و مطلق بینی نداشته باشیم و گفته های قطعی و مطلق را هم جدی نگیریم.
وقتی حال دلمان به طور کلی خوب هست، هر گاه حتی دلیل روشن این همه پر انرژی بودن و نشاط را هم  نمی دانیم.
دنیای اطراف هم

بیشتر بخوانید