کهن الگوها

چندی پیش کتابی با عنوان “زندگی برازنده من” موثرترین راهکارهای خویشتن و غنی سازی ارتباط با دیگران اثر کارول. پیرسون و هیو. کی. مار را مطالعه می کردم و در ابتدای امر و قبل از اینکه در قبال مطالعه کتاب شاگردی کرده باشم. به قضاوت

بیشتر بخوانید
ابوالمشاغل

ابوالمشاغل نوشته نادر ابراهیمی عنوان کتابی است که طی مرور درس های تسلط کلامی در متمم  معرفی شده بود. نادر ابراهیمی با قلمی شیوا و شفاف به نگارش این کتاب پرداخته و موضوع آن در ارتباط با مشاغل و کارهایی ست که در طول حیاتش

بیشتر بخوانید
هنر شفاف اندیشیدن

کتاب هنر شفاف اندیشیدن اثر رولف دوبلی و ترجمه ی عادل فردوسی پور، بهزاد توکلی و علی شهروز است که ترجمه آن شیوا، روان و شفاف می باشد. رولف دوبلی در این کتاب به بررسی حدود ۱۰۰ خطای شناختی انسان ها پرداخته است. کتاب مفیدی

بیشتر بخوانید
کسره

قصدت کشیدن دو کوه است

در کنار هم
اما دره نیز
پدید می آید.
 

تا بچه آدابِ غذا خوردن را بیاموزد

تا مشق هایش را درست و بی غلط بنویسد
تا بفهمد دو با دو می شود چهار
و ساعتِ

بیشتر بخوانید
هفت عادت مردمان موثر

پیش نوشت: در بخش معرفی کتاب سعی دارم کتاب هایی را که مطالعه کرده ام و برایم آموزنده بوده است را به اختصار بازگو نمایم. آنچه در اینجا می نویسم صرفا برداشت شخصی من از این کتاب است.
کتاب هفت عادت مردمان موثر نوشته استیون

بیشتر بخوانید