تصمیم گیری

کتاب تصمیم گیری نوشته ی یونا لرر را مدتی پیش مطالعه کردم. در اینجا قصد دارم به صورت مختصر و کلی در رابطه با آن نکاتی را بیان نمایم.
در این کتاب به بررسی ساختار مغز و اینکه نحوه تصمیم گیری ما به چه شکل

بیشتر بخوانید
روان شناسی عزت نفس

کتاب “روان شناسی عزت نفس” نوشته ی ناتانیل براندن و ترجمه ی مهدی قراچه داغی جزو آن کتاب هاست که بر روی میز کار و مطالعه در مقابل چشمانم باقی خواهد ماند.
این کتاب شامل سه بخش است.
در بخش نخست کتاب، ناتانیل براندن به

بیشتر بخوانید