دنیای اعجاب انگیز هوش مصنوعی

مدتی است مشغول خواندن کتاب انسان خداگونه نوشته ی یووال نوح هراری هستم. به کرات برایم اتفاق می افتاد که در میانه بحث سوالاتی ذهنم را به خود مشغول می کرد و در پی پاسخ به آنها بودم و در نهایت مسرت می دیدم که

بیشتر بخوانید