تصویر واقعی تر

شاید از مشخصه های درونگرایی ام این باشد که در مصاحبت های دسته جمعی، اغلب سعی می کنم شنونده باشم تا گوینده. در میان صحبت ها و گفتمان دوستان گاه، بی تابی و سرگردانی کسانی را می شنوم که در جستجوی راهی برای تجربه شادی محض

بیشتر بخوانید
آنچه گذشت

بعد از یک هفته مسافرت، نوشتن را از سر گرفتم. متاسفانه در طول مسافرت، فرصتی برای نوشتن پیدا نکردم و تنها در ذهنم جای خالی آنرا احساس می کردم. گاهی موردی پیش می آمد و فکر می کردم در مورد آن چه چیزهایی می توانم

بیشتر بخوانید
سفر

 

 
با توجه به سفر غیر منتظره ای که برایم پیش آمده، احتمالا در این هفته کمتر می توانم اینجا بیایم و بنویسم، البته سعی می کنم تا حد امکان، نوشته هاو یادداشت هایم را بصورت کاغذی ادامه بدهم.
نائب الزیاره و دعاگوی

بیشتر بخوانید
آنتراک

یک روزهایی بسیار شلوغ و پر کار هستم و در نتیجه به طور نسبی به کارهای مورد نظرم می پردازم. یک روزهایی هم با وجودیکه اکثر کارهای مورد نظرم را انجام داده ام و روز آرام تری را گذراندم، خیلی سرحال نیستم. بطور کلی فکر

بیشتر بخوانید
وهم

جهان، آلوده خواب است.
فرو بسته است وحشت در به روی هر تپش، هر بانگ
چنان که من به روی خویش
در این خلوت که نقش دل پذیرش نیست
و دیوارش فرو می خواندم در گوش:
میان این همه انگار
چه پنهان رنگ ها دارد

بیشتر بخوانید
دشواری های خود ساخته

فکر می کنم خیلی از ماها تا زمانیکه مشکل خاصی سر راهمان قرار نگرفته و به مشکلی بر نخوردیم، کمتر به وجود داشته ها و منابع مان توجه می کنیم. به تعبیری به داشته هایمان عادت کردیم.
اینکه می بینیم، می شنویم، می خوریم، دفع

بیشتر بخوانید
دانش مورد نیاز

جمله ای از دیرآموخته های محمدرضا شعبانعلی
“مراقب باش که آموزش های سطحی و زود بازده را با آموخته های کاربردی و
آموخته های عمیق و دیربازده را با آموخته های غیر کاربردی اشتباه نگیری
آموخته های زود بازده به دویدن بهتر در مسیر فعلی

بیشتر بخوانید
صبر

در دنیایی که به سرعت و با شتاب در حرکت و تغییر است، آیا تاخیر، توقف، مکث، ایستادن جایگاهی دارد؟ آیا تکرا، دوباره کاری، چند باره کاری و وقت زیاد صرف کردن بر روی یک موضوع معنا و مفهومی دارد؟ آیا این موضوعات بیشتر باعث

بیشتر بخوانید
تفاوت ها

جمله ای که در گذشته بارها شنیدم اما آنرا خوب درک نکرده بودم ” می توانید با تفاوت ها مکمل یکدیگر باشید”
امروز این جمله خیلی برایم آموزنده بود “تفاوت ها به نوعی بیانگر تمایزها هستند، همچنین از تفاوت ها به نسبت  شباهت ها، می

بیشتر بخوانید
حل مسئله

از میان افرادی که موضوع حل مسئله را مورد بحث قرار داده اند، دن اریلی برایم الگوی خوبی است از این رو که مسائل را بخوبی از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می دهد و ریشه یابی می کند. سپس در همین راستا گزینه های

بیشتر بخوانید