حل مسئله

از میان افرادی که موضوع حل مسئله را مورد بحث قرار داده اند، دن اریلی برایم الگوی خوبی است از این رو که مسائل را بخوبی از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می دهد و ریشه یابی می کند. سپس در همین راستا گزینه های

بیشتر بخوانید