قاعده را در نظر بگیریم نه استثنا

اکثر کودکان می توانند راه بروند در صورتی که قبل از آن نشستن، سینه خیز کردن و چهار دست و پا رفتن را بگذرانند تا به مرحله راه رفتن برسند.
دستیابی به رفاه مورد نظرمان غیر ممکن نیست با این حال احتمالا راه طولانی ای

بیشتر بخوانید
ایجاد تزلزل در موقعیت موجود

برای حل برخی مسائل کاری گاهی صرفا به پرسیدن سوال از کسی که در یک جمع نامش سر زبان ها افتاده، اکتفا می کردم. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و دنیای دیجیتال،  سوالاتم را در موتورهای جستجو رصد می کنم و گاه به سرعت به

بیشتر بخوانید
آزادی یا اسارت

تا وقتی بتوانیم برای حل یک مسئله به گزینه ها و مسیرهای متنوع و متفاوتی دسترسی داشته باشیم و قدرت انتخاب داشته باشیم حس برنده بودن، حس قدرت و حس شیرین اختیار و انتخاب را مزه مزه می کنیم و می چشیم. در این مواقع

بیشتر بخوانید
متمایز باشیم

پس از مطالعه کتاب جستارهایی در باب عشق اثر آلن دوباتن، برداشتم را در قالب سطور زیر به نگارش در آوردم.
بخاطر دیدن بی اعتمادی، نسبت به اعتماد شکاک نشویم.
بخاطر قرار گرفتن در معرض خیانت، از تجربه عشق دور نشویم.
بخاطر وجود بی مهری

بیشتر بخوانید
هزینه های رک گویی

آقا معلم عادت دارد مطالب، موضوعات و آنچه برایش آموزنده و جالب است را با ما به اشتراک می گذارد. تازه ترین مطلبی که امروز از او یاد گرفتم مربوط به نحوه مذاکره کردن در حضور یا در غیاب مخاطب و همچنین توجه به موقعیت

بیشتر بخوانید
غریب نوازی یا قریب نوازی

چقدر وجود محیطی و اطرافیانی سرشار از عطوفت برایمان اهمیت دارند؟
آیا همان قدر که برای راحتی و آسایش خانواده، دوستان و آشنایان درجه یک ارزش و اهمیت قائل هستیم می توانیم نسبت به یک انسان غریبه یا بیگانه هم لطف داشته باشیم؟
فاصله و

بیشتر بخوانید