ساختن رابطه دوستی

شاخص های یک رابطه دوستی خوب چیست؟

برای حفظ و تقویت یک رابطه دوستی خوب در بلند مدت، چه کارهایی می توانیم بکنیم؟

در پاسخ به دو سوال فوق سعی کرده ام ساخت رابطه دوستی خوب را بدون ترتیب خاص به شرح فهرست ذیل بیان کنم.

 • در یک رابطه خوب طرفین تا حدودی شباهت فکری و ذهنی دارند.
 • ارتباط طرفین معامله گرانه نیست.
 • درک متقابل و ارتباط متقابل حاکم است نه ارتباط متقاطع.
 • فضای همدلی حکمفرماست.
 • میزان تنش و اختلاف در سطح پایین قرار دارد.
 • برای رفع کدورت، طرفین در زمان مناسب به مذاکره بالغانه می پردازند.
 • افراد یکدیگر را کنترل نمی کنند بلکه میان آنها راهنمایی و هدایت و مشورت کردن  به چشم می خورد.
 • طرفین برای حفظ رابطه در بلند مدت تلاش می کنند و سرمایه گذاری می کنند.
 • افراد  از ارتباط متقابل لذت می برند و از مصاحبت با یکدیگر آرام می شوند.
 • فرد بیش از منفعت شخصی به فکر منافع طرف مقابل و جمع است.
 • طرفین از یکدیگر می آموزند و سعی می کنند به یکدیگر یاد دهند.
 • در یک رابطه خوب اطلاعات و آنچه برای یک شخص آموزنده و مفید واقع شود به اشتراک گذاشته می شود.
 • افراد به احساسات یکدیگر و درک متقابل توجه دارند.
 • افراد به تدریج و هم گام با یکدیگر تغییر می کنند و توسعه پیدا می کنند.
 • در لحظات ناخوشی و مواجهه با مشکلات، یکدیگر را پشتیبانی و حمایت می کنند.
 • هر یک از طرفین فردیت خود را دارد، در واقع طرفین فضا را برای فردیت یکدیگر تنگ نمی کنند.
 • یکدیگر را در دستیابی به اهداف فردی تشویق و یاری می نمایند.
 • آینه یکدیگر می شوند به این منظور که ایراد و نقص یکدیگر را به راحتی مطرح می کنند و برای رفع آن تلاش و همکاری می کنند.
 • در یک رابطه خوب، افراد تفاوت های یکدیگر را درک می کنند و با توجه به تفاوت ها می توانند تعاملی بالغانه و مفید داشته باشند.
 • افراد نسبت به یکدیگر متعهد و مسئول هستند.
 • صمیمیت با حفظ احترام برقرار است.
 • ارتباط طرفین شفاف است و ابهام در آن به حداقل می رسد.
 • طرفین سعی می کنند برای هم منبع اثر باشند نه باری بر دوش دیگری.

بنای زیبا و محکم یک رابطه خوب با مشارکت جمعی ساخته می شود و با تلاش یک نفر، ساخت چنین بنایی امکانپذیر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *