# با متمم

سه سال است که متمم همراه و حامی من است.
با متمم حال خوب، شادی و امید به زندگی ام دو چندان شد.
با متمم روز ها و شب ها و لحظات سرشار از شوق یادگیری و آگاهی را سپری کردم.
با متمم حرکت، تلاش،

بیشتر بخوانید