رابطه میزان تحمل و نوآوری

در حال مطالعه کتاب “چرا ملت ها شکست می خورند” اثر دارون عجم اوغلو و جیمزای. رابینسون هستم که در بخشی از آن مفهوم پردازی واژه “نوآوری” برایم جالب توجه آمد. به همین منظور، در ادامه قسمتی آموزنده از متن کتاب را که در رابطه

بیشتر بخوانید
طرح اکوکال را فعال کنیم یا نه؟

با توجه به علاقه ام به یادگیری مهارت تفکر نقادانه و همچنین پس از دیدن نوشته هاو تمرینات دوست خوبم طاهره در وبلاگش با موضوع تمرین تفکر نقادانه، من هم قصد دارم در جهت دستیابی به مهارت تفکر نقادانه و بهبود و تقویت آن، به

بیشتر بخوانید
در جستجوی آرامش

آرامش را در کجا می توان جستجو کرد؟
آیا در مسیر زندگی، دستیابی به آرامش امکانپذیر است؟
آیا آرامش ذهنی و فکری یک احساس زودگذر است؟
کسب آرامش در افق زمانی بلند مدت را در کجا می توان یافت؟
مفهوم آرامش از نظر من فارغ

بیشتر بخوانید