موضع گیری

“سارتر آزادی انسان را به صورت نفرین درک می کرد. او می گفت:
انسان محکوم به آزادی است. محکوم چون خود را خلق نکرده و در عین حال آزاد است. و هنگامی که به درون جهان پرتاب شود مسئولیت همه ی اعمالش با خودش است.
بیشتر بخوانید

علائم، اعداد و حروف

کار با ارقام و اعداد را دوست دارم و در طول تجربه کاری ام بسیار پیش آمده که به نحوی با آنها سر و کار داشته ام. در محاسبه و گزارش گیری و گرفتن آمار، با توجه به حساسیت دستاورد و نتیجه حاصل از آن

بیشتر بخوانید
سورپرایز

روز پر مشغله ای رو سپری کردم و تو فکر این بودم که راجع به چه چیزی بنویسم. طبق معمول وقتی پا به دنیای دیجیتال می گذارم اولین جاهایی که سر می زنم سایت علمی و آموزشی متمم و دیدن روزنوشته های معلم عزیزم محمدرضا

بیشتر بخوانید
تتریس

بعضی ساعت ها و روزها و هفته ها و ماهها به شکلی می گذرد که بسیار در حال بالا و پایین شدن و رفع و رجوع کارها و برنامه ریزی برای انجام و اتمام کارهایی است که مسئولیم و بر عهده گرفتیم.
گاهی پیش می

بیشتر بخوانید
دنیای کودکان

“توپ در فاضلاب و لجن
تو
لجن می بینی و فاضلاب
و پرهیز می کنی
کودک
ادامه ی بازی می بیند
و به لجن می رود”
(علیرضا روشن، کسره، صفحه ۳۴)
این شعر مرا یاد این جمله انداخت
“راز بهتر شدن دنیا در این است

بیشتر بخوانید
سرمایه ذهنی

بعضی جملات تاثیر بسیار زیادی بر روی من گذاشته است. البته گوینده جمله هم در این قضیه اثر گذار بوده است. اینکه جملات و حرف ها و سخنان را از زبان چه کسی می شنویم نیز موثر است. گاهی با خواندن بعضی جملات کوتاه، احساس

بیشتر بخوانید
تصویر واقعی تر

شاید از مشخصه های درونگرایی ام این باشد که در مصاحبت های دسته جمعی، اغلب سعی می کنم شنونده باشم تا گوینده. در میان صحبت ها و گفتمان دوستان گاه، بی تابی و سرگردانی کسانی را می شنوم که در جستجوی راهی برای تجربه شادی محض

بیشتر بخوانید
آنچه گذشت

بعد از یک هفته مسافرت، نوشتن را از سر گرفتم. متاسفانه در طول مسافرت، فرصتی برای نوشتن پیدا نکردم و تنها در ذهنم جای خالی آنرا احساس می کردم. گاهی موردی پیش می آمد و فکر می کردم در مورد آن چه چیزهایی می توانم

بیشتر بخوانید
سفر

 

 
با توجه به سفر غیر منتظره ای که برایم پیش آمده، احتمالا در این هفته کمتر می توانم اینجا بیایم و بنویسم، البته سعی می کنم تا حد امکان، نوشته هاو یادداشت هایم را بصورت کاغذی ادامه بدهم.
نائب الزیاره و دعاگوی

بیشتر بخوانید
آنتراک

یک روزهایی بسیار شلوغ و پر کار هستم و در نتیجه به طور نسبی به کارهای مورد نظرم می پردازم. یک روزهایی هم با وجودیکه اکثر کارهای مورد نظرم را انجام داده ام و روز آرام تری را گذراندم، خیلی سرحال نیستم. بطور کلی فکر

بیشتر بخوانید