واژه ها

واژه ها و کلمات سحرانگیزند.
واژه ها پایه های ساختمان مذاکره و ارتباطات هستند.
با بکارگیری واژه “سلام” ارتباطی آغاز می شود
با قرار گرفتن واژه ها پشت سر هم جملات شکل می گیرند
و با وفور واژه ها و جملات و پاراگراف ها متنی

بیشتر بخوانید
کتاب انسان خردمند

تا جایی که به خاطر دارم کتاب های تاریخی و مطالب مرتبط با تاریخ گذشته را در دوران تحصیل و بالطبع به اجبار خوانده بودم و بهتر است بگویم برای گذر از امتحانات آنها را صرفاً حفظ می کردم. با این اوصاف در گذشته علاقه

بیشتر بخوانید
تغییر و تفاوت در نوع نگرش

نگاهی به گذشته و مروری بر تاریخ زندگی مان نشان از فراز و فرودها و تغییر و دگرگونی هایی است که اغلب می تواند مشهود و محسوس باشد.
بخش کوچکی از مطالعه ام در رابطه با تغییرات و تفاوت میان تفکر سرمایه داری و تفکر

بیشتر بخوانید
تحلیلی مختصر و ناقص

ندیدن روندها و قضاوت بر اساس مشاهده ها یا رویدادها و هر آنچه صرفاً در زاویه دید افراد قرار می گیرد باعث  تصمیمات و اشتباهات بزرگ می شود.
در جریان زلزله غرب کشور، نتیجه بی اعتمادی مصادف با هدررفت و اسراف منابع و داشته ها،

بیشتر بخوانید
در بحران، منطق پیروز است یا احساس

مدل ذهنی، مشمول روندی از افکار و اندیشه ها و باورهای ماست که مسیرش به سادگی تغییر نمی کند یا بر اثر یک رویداد نمی توان انتظار داشت که متحول شود. تغییر و تحول در مدل ذهنی و باورها به تدریج صورت می پذیرد و

بیشتر بخوانید
مسیر شگفت انگیز رشد

صرفاً دوست داشتن و علاقه مندی به هنر و ادعای میل و رغبت و طرفداری از یک مهارت بسنده نخواهد بود.
البته علاقه مندی و داشتن انگیزه می تواند نقطه عطف باشد.
کلیدی ترین نقطه در سیر روند رشد و تعالی برای دستیابی به یک

بیشتر بخوانید
مدل تفکر کشاورز

برای اثبات وجود خود، می شود استقامت به خرج داد و  قدم ها را مصمم تر برداشت.
برای برخاستن، بایستی مدت زمانی بر روی زمین تقلا کرد و افتان و خیزان به تکاپو افتاد، تا به مرحله برخاستن نائل شد.
برای نشان دادن مخالفت، می

بیشتر بخوانید
اختصاص زمان مناسب برای مطالعه کتاب

تجربه ی من در مدیریت زمان برای مطالعه به چند طریق بوده است که می خواستم آنها را در اینجا به اشتراک بگذارم. مدت زمان و ساعات مختلفی را برای مطالعه کتاب امتحان کرده ام.
مدتی کتاب را روزانه همراه خودم حمل می

بیشتر بخوانید
نظم در نوشتن

روزهایی که سرحال نیستید و کارها خوب پیش نمی رود چه می کنید؟
امروز که دفتر یادداشت مربوط به درس گزارش نویسی در متمم را تورق می کردم، در بخشی از آن با عنوان “نویسندگان چگونه می نویسند؟ با سوال بالا مواجه شدم. برایم جالب

بیشتر بخوانید